Menu

Markery nowotworowe

To substancje, których zwiększone stężenie we krwi świadczy o tym, że w organizmie toczy się proces nowotworowy. Istnieje wiele typów markerów nowotworowych. Poszczególne z nich są charakterystyczne dla konkretnych nowotworów, np. płuc, jądra, jajnika, choć niektóre mogą być wydzielane przez kilka różnych nowotworów.

Niestety za pomocą oznaczania poziomu markerów nie można wykryć wszystkich chorób nowotworowych, lecz tylko niektóre (np. HCG w ciążowej chorobie trofoblastycznej, czyli nowotworze rozwijającym się z niektórych komórek łożyska, HCG i AFP w zarodkowych nowotworach jądra i jajnika oraz PSA w raku prostaty). Pozostałe markery są mniej czułe, nie można więc wykorzystać ich w badaniach profilaktycznych. Pomagają one za to ocenić skuteczność leczenia, wcześnie wykryć nawrót choroby (często wzrost stężeń markerów wyprzedza od kilku tygodni do kilku miesięcy objawy kliniczne), ocenić, czy podczas zabiegu operacyjnego usunięto cały nowotwór.

W zależności od rodzaju nowotworu oznacza się różne markery, m.in.:
HCG – diagnostyka i monitorowanie leczenia ciążowej choroby trofoblastycznej,
HCG i AFP – diagnostyka i monitorowanie leczenia zarodkowych nowotworów jajnika i jądra,
CYFRA 21.1 – diagnostyka i monitorowanie płaskonabłonkowego raka płuc,
PSA – diagnostyka i monitorowanie raka stercza (prostaty), NSE – diagnostyka i monitorowanie drobnokomórkowego raka płuc,
CEA – prognozowanie raka jelita grubego i monitorowanie, czy nie doszło do nawrotu.

Interpretacja wyników
Marker u osób zdrowych powinien być w normie, u osób chorych jest powyżej normy. W diagnostyce chorób nowotworowych oznaczanie markerów jest tylko jednym z elementów badań klinicznych. Ich prawidłowe stężenie nie wyklucza choroby, ale wynik powyżej normy zawsze zwiększa prawdopodobieństwo jej wystąpienia. Im stopień zaawansowania choroby większy, tym poziom markera wyższy. Trzeba brać pod uwagę, że wpływ na wynik oznaczenia może mieć zła praca nerek i wątroby.

Morfologia krwi obwodowej
Biochemia krwi
  • Żelazo we krwi - Żelazo w organizmie wchodzi w skład hemoglobiny i
  • Kwas moczowy - Kwas moczowy powstaje we wszelkich procesach rozpadu i
  • Wapń - Prawie cały wapń znajduje się w kościach. Pierwiastek
  • Sód - Sód to najważniejszy elektrolit płynu pozakomórkowego.
Poziom cukru
Układ odpornościowy
  • Cytomegalowirus - Tą chorobą najczęściej zarażamy się jak
  • Borelioza - Choroba przenosi się na człowieka po ukąszeniu przez
  • Reumatyzm - Reumatyzm jest chorobą tkanki łącznej. Schorzenie
  • Helicobacter pylori - Bakterie Helicobacter pylori w czasie osłabienia organizmu